Informace

Ostravě 16. 6. 2015

Věc: Informace platby v kategorii nejmladších pohybových her BK NH Flames Ostrava.

Příspěvky: Členské příspěvky na 1 měsíc pro sezónu 2015/2016 činí 250,-Kč, pro žáky 3. a 4. tříd. V ceně jsou zahrnuty dvě tréninkové jednotky z nichž jedna bude probíhat na kmenové základní škole, druhá na ZŠ I.Sekaniny. Platbu můžete provést i jednorázově na celý rok 2.500,-Kč, vystavením darovací smlouvy.

Členské příspěvky na 1 měsíc pro sezónu 2015/2016 činí 150,-Kč, pro žáky 1. a 2. tříd. Platbu můžete provést i jednorázově na celý rok 1.500,-Kč, vystavením darovací smlouvy.

Hradí se na účet BK NH Ostrava o. s. na číslo účtu 75132761/0100 , variabilní symbol rodné číslo hráče.

Součástí informačního letáku jsou dvě přihlášky. Jedna je do klubu a druhá na hráčskou licenci. K hráčské licenci je nutno přidat barevnou fotografii (možnost poslání email) + 50,-Kč. V okamžiku, kdy bude hráč zaregistrován, tak bude automaticky i pojištěn proti úrazu.

Informace o BK NH Flames Ostrava najdete na www.bknhostrava.cz

Sestavil: Marek Stuchlý - předseda BK NH Flames Ostrava

Přihlášení