Informace

Věc: Informace platby v kategorii U10 nejmladších minižáků BK NH Flames Ostrava.

Členské příspěvky na 1 měsíc pro sezónu 2017/2018 v kategorii U10 (ročník 2008 a mladší) činí 250,-Kč. Platbu můžete provést i jednorázově na celý rok 2.500,-Kč, vystavením darovací smlouvy.
Hradí se na účet BK NH Ostrava z.s. na číslo účtu 75132761/0100 , variabilní symbol rodné číslo hráče, do popisu příjemce prosíme uvést jméno hráče.


Přihlášení