Informace

Věc: Informace platby v kategorii U11 nejmladších minižáků BK NH Flames Ostrava.

Členské příspěvky na 1 měsíc pro sezónu 2016/2017 v kategorii U11 (ročník 2006 – 2007) činí 400,-Kč. Platbu můžete provést i jednorázově na celý rok 4.000,-Kč, vystavením darovací smlouvy.
Hradí se na účet BK NH Ostrava z.s. na číslo účtu 75132761/0100 , variabilní symbol rodné číslo hráče, do popisu příjemce prosíme uvést jméno hráče.


Přihlášení