Informace

Informace platby v kategorii přípravka BK NH FLAMES OSTRAVA

Členské příspěvky na 1 měsíc pro sezónu 2018/2019 v kategorii přípravka činí 150,-Kč za jednu tréninkovou jednotku žáků 1. -2. tříd, pro 3. - 4. třídu činí platba 250,-kč za dvě tréninkové jednotky. Všechny naše ostatní akce jsou pro naše nejmenší borce zdarma (Mikulášský den, Ostravská basketbalová liga, turnaje ZŠ). 

Platbu můžete provést i jednorázově na celý rok 1.500,-Kč popř. 2.500,-kč, vystavením darovací smlouvy.
Hradí se na účet BK NH Ostrava z.s. na číslo účtu 75132761/0100 , variabilní symbol rodné číslo hráče, do popisu příjemce prosíme uvést jméno hráče a školu, kterou dítě navštěvuje.


Přihlášení