Dotek srdce

Drazí přátelé, fanoušci, rodiče, přátelé, kamarádi!

Od začátku mého působení v basketbalovém klubu NH Ostrava se změnila spousta věcí, více či méně důležitých. Nepřišel jsem do Ostravy jen kvůli prvoligovému basketbalu, ale také s myšlenkou pomáhat těm, kteří nemají v životě tolik štěstí, jako ostatní.

Ve svém úvodním projektu jsem se zaměřil na vytvoření Charitativního kempu, který se stal vůbec první takovouto akcí v České republice. Důvodem uspořádání kempu nebyla propagace ostravského klubu, nýbrž především pomoc těm, kteří ji potřebují. Tato akce se bude konat i v tomto roce a všichni v basketbalovém klubu NH Ostrava i já osobně se už na všechny účastníky velmi těšíme…

Již delší dobu jsem přemýšlel o tom, jak naše aktivity rozšířit po etapách na období celého roku. Aby nezůstalo jen u jednorázové pomoci v rámci kempu. Proto jsem se rozhodl uskutečnit akci, kterou jsem nazval DOTEK SRDCE.

Projekt by měl dlouhodobě pomáhat Dětské hematoonkologii v ostravské Fakultní nemocnici. Jedná se mi především o pomoc směřovanou do rodin, jejichž dítě postihlo závažné krevní onemocnění, které pro tyto rodiny znamená většinou značnou zátěž. Nejen psychickou, ale často též ekonomickou. Proto si myslím, že by tyto rodiny neměly zůstat na okraji našeho zájmu a že je „fér“ jim – podle našich možností – pomáhat.

Dlouhá léta spolupracuji s MUDr. Bohumírem Blažkem, primářem Oddělení dětské hematologie a hematoonkologie na Klinice dětského lékařství Fakultní nemocnice v Ostravě, který se těmto dětským pacientům věnuje přes třicet let. Společně se domníváme, že se nám podaří vybrat ty nejpotřebnější, k nimž bychom pak chtěli směřovat společnou pomoc.

Projekt DOTEK SRDCE bude probíhat následovně:

- v hale klubu NH Ostrava vyvěsíme velký bílý billboard s otiskem dlaně, která symbolizuje naši pomoc

- otisk své dlaně může zanechat každý, kdo přispěje částkou 100 Kč do pokladničky umístěné u billboardu.

- vybraná částka poputuje v celé výši na Oddělení dětské hematologie a hematoonkologie na Klinice dětského lékařství Fakultní nemocnice v Ostravě. Společně s lékaři tohoto oddělení vybereme rodinu, které pomůžeme. Předání peněz vybrané rodině se pak uskuteční při vybraném zápase mužů NH Ostrava.

Jsem rád, že v klubu NH Flames NH Ostravamohu plánovat a uskutečňovat podobné akce a pomoci tak těm, kteří to potřebují. Věřím, že můj záměr podpoříte a k otisku mé dlaně, připojíte i tu svou.

Marek Stuchlý

Přihlášení