U17 "B"

Členské příspěvky pro sezónu 2022/2023 činí 6.000,-Kč. Platbu můžete provést i jednorázově na celý rok 6.000,-Kč, nebo ve dvou splátkách a to k 1.10.2020 a 1.2.  Možnost využití Olympijské nadace pro sociálně znevýhodněné rodiny.
Hradí se na účet BK NH Ostrava z. s. na číslo účtu 75132761/5500 , do popisu pro příjemce prosíme uvést jméno hráče.

Přihlášení