Vize klubu

 Být jedním z nejlepších klubů v Evropě  ve specializaci na   kompletní sportovní, zejména basketbalovou přípravu jedinců   ve věku od 5 do 20let.


Mise klubu:

- Poskytovat dětem v Moravskoslezském kraji vhodnou sportovní aktivitu  s  možností vyústění do nejvyšších republikových a evropských soutěží.

- z basketbalové přípravky dovést děti za jejich snem

- Probudit v mládeži zájem o aktivní životní styl pomocí basketbalu

- Pokud nevychováme dobré basketbalisty, vychováme alespoň slušné a férové lidi



Mise Flames (hráči ve věku 8-13 let)

• nabídnout dětem v Moravskoslezském kraji vhodnou kolektivní zábavu 

• bavit děti sportovními činnostmi,zejména basketbalem 

• basketbal pro každého 

• výchova dětí v ranném věku ke  kamarádství, úctě a pokoře

Mise NH (hráči ve věku 13-21 let) 

• nabídnout dospívajícím moravským basketbalistům cestu k jejich snu 

• všestranná profesionální příprava hráčů 

• vytvoření co nejlepších podmínek pro  nejtalentovanější jednotlivce 

• celkový důraz na výchovu ve smyslu fair-play po celý život


Cíle a budoucnost:


- Cílevědomá, usilovná a dlouhodobá práce na naší společné vizi a klubových misích.

- Snaha o co nejprestižnější reprezentaci Moravskoslezského kraje a města  Ostravy, jak v  českých, tak zahraničních soutěžích.

- Neustálé zlepšování podmínek hráčů a klubového zázemím, jak v minižákovských kategoriích  BK NH FLAMES Ostrava, tak ve starších kategoriích BK NH Ostrava.

- Koordinace partnerů s aktuálním děním v klubu a efektivní využívání jejich pomoci napříč celým klubem.

Přihlášení