Doplňující infomace k letošním soustředěním

18.7.2022

Omlouváme se za komplikace při klubových soustředěních v srpnu.

Bohužel vzhledem k tomu, že Gymnázium T.G. Masaryka v Bílovci je příspěvkovou organizací kraje, pod níž spadají také ubytovací kapacity internátu, může v extrémních případech kraj tyto ubytovací kapacity zabrat pro své účely.

Ačkoli bylo původně předpokládáno, že se již uprchlická krize zmírní a pro občany Ukrajiny narychlo umístěné po internátech se najde lepší varianta ubytování, bohužel se tak prozatím nestalo a internát v Bílovci v současné době nedisponuje potřebným množstvím volných pokojů pro naše soustředění a žádné další takto velké ubytovací kapacity město Bílovec nenabízí.

Ačkoli bylo variantou celé soustředění zrušit, k tomuto kroku jsme přistoupit nechtěli. Na každoroční soustředění se nejen děti, ale také trenéři velmi těší. Dá se tu udělat spoustu práce nejen v rámci tréninku, ale také party a týmové sounáležitosti, kdy jsou hráči po celý týden spolu a sdílí spolu zážitky, radost, nadšení, ale také únavu z tréninků a v případě těch nejmenších se učí zvládat vůbec první chvíle bez rodičů.

V návaznosti na výše uvedené jsme pro naše sportovce vymysleli tyto varianty.

1.První  turnus soustředění, děti nejmladší až U13:

Soustředění proběhne zcela standartní variantou s tím, že děti i doprovodné osoby budou ubytovány ve spacácích na karimatkách po jednotlivých týmech v malých tělocvičnách, kde je uklizeno a také dostatek prostoru. Ačkoli ubytování nebude tak komfortní jako předešlé roky, kluci budou alespoň spolu, zvyknou si na svůj budoucí tým a utuží vztahy. K dispozici samozřejmě budou sprchy, sušárna, izolační pokoj a další hygienické nezbytnosti.

Ačkoli bychom byli rádi za tento průběh, chápeme, že z různých důvodů to nemůže být pro některé rodiče vyhovující, kdy po předchozí domluvě a konzultaci může být pro jednotlivce soustředění změněno na tzv. příměstský kemp, kdy si rodiče tréninkovém dni děti odvezou (Bílovec-Ostrava je asi 10-15 minut cesty autem), či se budeme snažit hledat jiné další nabízející se alternativy.

2.Druhý turnus soustředění, týmy U14 – U19

Vzhledem k faktu přípravy poloprofesionálních sportovců, kteří nemohou spát na žíněnkách, soustředění proběhne formou tzv. příměstského soustředění bez přespání v Bílovci. Vždy na konci a začátku každého dne, bude zajištěna doprava velkými auty, které budou startovat od Tatranu a pojedou přes další městské části, aby svezli hráče do Bílovce, zde pak budou mít zajištěny jak tréninkové jednotky, tak stravu po celý den a večer se opět rozvezou do domovů.

Ačkoli bychom byli rádi za tento průběh, chápeme, že z různých důvodů to může být pro některé rodiče nevyhovující, po konzultaci a domluvě pak můžeme s hráči třeba jednu noc teambuldingově přespat v hale, či v případě nedostupnosti domácího ubytování hledat další řešení jako sehnání malých ubytovacích kapacit kolem haly Tatran apod.

Je samozřejmostí, že pokud se situace kolem internátu změní k lepšímu (především pro druhý turnus je zde opravdu reálná šance, jelikož Ukrajinci postupně odjíždí), jsme připraveni soustředění okamžitě uskutečnit klasickou variantou. V případě že by došlo alespoň k částečnému uvolnění kapacit, budou kategorie klasicky ubytovány vždy počínaje nejstarší.

Ačkoli vzniknou další dodatečné náklady jako pronájem místností a sportovišť či náklady na dopravu, vznikne taktéž úspora z ubytování, díky níž bude soustředění celkově levnější. Pokud tedy dojde k variantě náhradních plánů, bude všem dotčeným hráčům automaticky převedena částka 1000,- do hráčských příspěvků na sezónu 2022/2023.

Omlouváme se za námi nezpůsobené komplikace a věříme, že řešení budou alespoň z části adekvátními kompenzacemi a soustředění si užijeme jako každý rok.

V případě jakýchkoli dalších dotazů prosím kontaktujte na tel. čísle 732 498 811.

Děkujeme.

Doplňující infomace k letošním soustředěním

Přihlášení