Dotazník BK NH Ostrava

28.2.2021

Děkujeme za spolupráci :-)
V minulých týdnech jsme pro naše hráče a jejich rodiče vytvořili krátký dotazník týkající se mnoha aspektů naší poskytované sportovní činnosti. V dotazníku ale nebyly pouze otázky z oblasti prostředí NH, ale také z prostředí celého českého basketbalu a všeobecné oblíbenosti tohoto sportu...
Dotazník byl rozlišen na hráče a jejich rodiče, v rámci těchto skupin se pak ještě také rozděloval na oblasti mini, žáci a dorost a obsahoval přes 50 většinově uzavřených otázek.
Našemu klubu poskytl mnoho cenných zpětných vazeb a nápadů na čem dále pracovat, co zlepšit, zdokonalit a v čem si naopak vedeme dobře. A je to o to cennější, že nám tyto odpovědi poskytli přímo naši zákazníci, tedy děti a jejich rodiče.
I přes počáteční nervozitu, zvláště v tomto období, kdy je sportovní činnost značně omezena, předčil dotazník naše očekávání a v drtivé většině otázek jsme dosahovali obecné spokojenosti nad 90 %, v nadpoloviční většině jsme se pak pohybovali okolo 95 % obecné spokojenosti a to i u takových "otázek na tělo" jako výše příspěvků, všeobecná profesionalita, vnímaní značky NH na veřejnosti, tréninkový proces a prostory, PR... za což velmi děkujeme ❤️
Pozitivní odpovědi ale pro nás nebyly očekávanou motivací a je tedy třeba se věnovat těm několika, kde byly výsledky nižší a to třeba i jen se zaměřením na určitou skupinu vzorků například hráči-dorost, rodiče-žáci apod.
1.) Sociální zázemí haly - míra spokojenosti 73 % (hráči-dorost 55 %) - ačkoli je pravda, že kdyby se tento průzkum dělal před dvěma lety, dosahoval by pravděpodobně katastrofických čísel a tedy v současné době, po rekonstrukci většiny prostorů se může zdát číslo 73 jako úspěch, nicméně o stále nedostačující poměr se jedná a je třeba na něm i nadále pracovat. Podle odpovědí nebyl na zrekonstruované hale dostatečný zejména úklid některých prostor.
2) S vybaveností haly Tatran je spokojeno přes 95 % respondentů, výkyv ovšem nastal u kategorie hráči-dorost, u které byla zaznamenána pouze 80% spokojenost. Tento výkyv je zajímavý a jistě se mu budeme ke spokojenosti dorosteneckých kategorií věnovat.
3) U otázky dopravy hráčů na zápasy bylo spokojených verdiktů okolo 90 %, ačkoli výkyv nastal u složky rodiče-žáci, kde dosahoval pouze 81% spokojenosti, často zde byla uváděna v popisku především chaotičnost a nutnost dopravy rodiči do některých destinací. S touto zpětnou vazbou jsme jako klub počítali, jelikož se dlouhodobě jedná o jednu z našich priorit, abychom již méně využívali rodiče žákovských kategorií v této oblasti. Vlastní dopravu hráčů na zápasy chceme dlouhodobě směřovat již pouze do minikategorií, které většinou hrají zápasy v rozsahu několika kilometrů od Ostravy.
4) Míra 83 % spokojenosti u mezinárodního srovnání prostřednictvím turnajů je taktéž na hraně. Zde si ale myslíme, že je to především z důvodu uplynutí již dlouhé doby od posledního EYBL výjezdu, či předsezónních výjezdů do zahraničí, který nám všem chybí stejně, jako celý sport...
5) Zajímavým námětem do diskuze s hráči dorosteneckých kategorií bude také forma a druh zdarma poskytovaných doplňků, jelikož zatímco jejich rodiče dosáhli míry spokojenosti 86 % hráči pouze 36 %.
Individuálně pak došlo množství upozornění a námětů na zlepšení, kterými se budeme interně zabývat také, ačkoli šlo drtivou většinou pouze o jednorázové podněty.
A abychom celý dotazník zakončili s úsměvem na rtech, který je v těchto dnech více než žádoucí, podívejme se na následující čísla...
Adj 1. -- Hráči jsou téměř přesvědčení, že se jsou schopni sportovně rozvíjet o v tomto období, jejich rodiče jsou o tom přesvědčení již o 25 % méně
Adj 2. -- Celková míra profesionality našich trenérů dosáhla 95,3 % spokojenosti z celkového počtu 721 vzorků. (Tom Bartošek nezaznamenal ani jeden záporný hlas ze 73 vzorků, tak snad to není spíše na škodu :-) )
Adj značka -- 98 % respondentů dostatečně vnímá značku NH na poli českého basketbalu... 85 % respondentů vnímá NH Ostrava jako tým konkurující zahraničí... 86 % respondentů věří, že NH Ostrava dominuje basketbalu na Moravě... 76 % respondentů tvrdí, že NH patří mezi TOP kluby ČR...
A nakonec to co si přejeme všichni v těchto dnech slyšet: 
Adj basket --- 99,5 % by si pro sebe, nebo pro své dítě zvolilo basketbal znovu... 99 % bude po konci COVID pokračovat v basketbalu... 98 % tvrdí, že basketbal pro ně bude zálibou do konce života... 100 % respondentů věří v dlouhodobý nárůst popularity basketbalu v České Republice...
---
Šetření a metodika bude zpřístupněna po domluvě v kanceláři mládeže do 30.7.2021.

Dotazník BK NH Ostrava

Přihlášení