Organizace turnaje

HRACÍ SYSTÉM
Skupiny budou seřazeny podle umístění v extralize A a extralize B.

Hraje se podle platných pravidel basketbalu.

PŘEDPIS
Družstvo uvedené v rozpise turnaje jako první, má povinnost nastoupit v bílých / světlých / dresech. Družstvo uvedené jako druhé, nastupuje v tmavých dresech, pokud nedojde k dohodě družstev.

PREZENTACE TÝMŮ
Při prezentaci družstev pořadatel od účastníků turnaje vybere :

  • cestovní pasy, případně originály či úředně ověřené kopie rodných listů všech hráčů
  • soupisku družstva

Všechny výše uvedené dokumenty budou předloženy k nahlédnutí delegátovi ČBF, který provede kontrolu všech náležitostí před prvním utkáním družstva v turnaji.
V případě zjištění startu staršího hráče je udělena oddílu pokuta 1200,- Kč a hráč je okamžitě vyloučen z MČR a o dalším postihu klubu budou jednat orgány ČBF.

POČET HRÁČŮ
Max. počet hráčů je 15.

Hráč nesmí nastoupit ve třech čtvrtinách po sobě - systém pasarella

HRACÍ DOBA
Hrací doba je  4x10 min čistého času.

VÝŠKA KOŠŮ
Výška košů je standartní.

HRACÍ MÍČ
Hrací míč velikosti č. 7,  značky MOLTEN BG3500

MÍSTO KONÁNÍ ZÁPASŮ A SNÍDANÍ

Hala Tatran, Cingrova 10, 702 00, Moravská Ostrava

STRAVOVÁNÍ

J.R.Levsky, Škroupova 1114, 702 00, Moravská Ostrava

UBYTOVÁNÍ

Hotel Brioni, Stodolní 876/8, 702 00, Moravská Ostrava


Mapa turnaje:

Přihlášení