Organizace turnaje

HRACÍ SYSTÉM
Skupiny budou seřazeny podle umístění v extralize A a extralize B.

Hraje se podle platných pravidel basketbalu.

PŘEDPIS
Družstvo uvedené v rozpise turnaje jako první, má povinnost nastoupit v bílých / světlých / dresech. Družstvo uvedené jako druhé, nastupuje v tmavých dresech, pokud nedojde k dohodě družstev.

PREZENTACE TÝMŮ
Při prezentaci družstev pořadatel od účastníků turnaje vybere :

  • cestovní pasy, případně originály či úředně ověřené kopie rodných listů všech hráčů
  • soupisku družstva

Všechny výše uvedené dokumenty budou předloženy k nahlédnutí delegátovi ČBF, který provede kontrolu všech náležitostí před prvním utkáním družstva v turnaji.
V případě zjištění startu staršího hráče je udělena oddílu pokuta 1200,- Kč a hráč je okamžitě vyloučen z MČR a o dalším postihu klubu budou jednat orgány ČBF.

POČET HRÁČŮ
Max. počet hráčů je 12.

HRACÍ DOBA
Hrací doba je  4x10 min čistého času.

VÝŠKA KOŠŮ
Výška košů je standartní.

HRACÍ MÍČ
Hrací míč velikosti č. 7,  značky MOLTEN BG3500

MÍSTO KONÁNÍ ZÁPASŮ A SNÍDANÍ

Hala Tatran, Cingrova 10, 702 00, Moravská Ostrava

STRAVOVÁNÍ

J.R.Levsky, Škroupova 1114, 702 00, Moravská Ostrava

UBYTOVÁNÍ

Hotel Brioni, Stodolní 876/8, 702 00, Moravská Ostrava


Mapa turnaje:

Přihlášení