Nová vládní opatření od 21.11. omezují i naši činnost

21.11.2021

Od zítřejšího dne dochází ke změně vládních opatření, která se bohužel dotýká i naší činnosti. Náš názor je v této chvíli druhořadý, nicméně prosíme rodiče o dodržování nových vládních opatření...
a) Všem návštěvníkům, kteří nesplňují nové podmínky vstupu do vnitřních prostorů, nebo se jimi nemohou organizátorům zápasů prokázat, se zakazuje vstup na halu Tatran
b) I nadále platí nošení ochrany dýchacích cest pro nesportující uvnitř haly Tatran
c) Na víkendových zápasech je nařízeno vést prezenční listinu návštěvníků, ačkoli se prokáží bezinfekčností (tato prezenční listina bude na stolku u vstupu)
adj.1) Nové podmínky vydané ČUS a Krajskou hygienickou stanicí budou vyvěšeny na úřední desce haly Tatran
adj.2) Jednáme s firmou o možnosti zajištění hromadného PCR testování našich hráčů, jelikož víme, že odběrová místa jsou nyní zaplněna i na 14 dní dopředu. Toto testování hradí do 18 let 5x měsíčně pojišťovna. O tomto jednání a možnostech z něj plynoucí pro naše hráče, budeme informovat.

Nová vládní opatření od 21.11. omezují i naši činnost

Přihlášení