Silesian International Basketball Academy

1.4.2021

Realizováno v rámci projektu „Silesia International Basketball Academy“, reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0002410, který je spolufinancován Evropskou unií v rámci programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko prostřednictvím Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia


Silesian International Basketball Academy

Přihlášení